• +7 925 196-00-62

2016-12

2016-12 150 150 Доктор И.Л.Черниковский

Laparo­scop­ic surgery vs. open surgery in patients with local­ly advanced col­orec­tal cancer.
6‑th Glob­al Gas­troen­terol­o­gists Meeting.
Birm­ing­ham UK, 11–12 August.
Черниковский И. Л., Алиев И. И., Смирнов А. А., Барон Е. А., Гаврилюков А. В.